Δίκτυα που συμμετέχει το ΚΠΕ Καλαμάτας

. Θεματικά Δίκτυα στα οποία συμμετέχει το ΚΠΕ Καλαμάτας
α/α Τίτλος θεματικού δικτύου που συμμετέχει το ΚΠΕ Εμβέλεια

(Εθνικο, περ/κο  κλπ)

ΚΠΕ συντονιστής του Δικτύου Όνομα συμμετέχοντος εκπ/κού (και θέση στο δίκτυο αν υπάρχει π.χ. μέλος συντονιστικής ή παιδαγωγικής επιτροπής)
1 «Δάσος» Εθνικό ΚΠΕ Μουζακίου Γεώργιος Αργυροηλιόπουλος ?

Δήμητρα Μιχαλακοπούλου

2 «Υπαίθρια ζωή και περιβαλλοντική εκπαίδευση» Εθνικό ΚΠΕ Παρανεστίου Δήμητρα Μιχαλακοπούλου ?

Γεώργιος Παναγόπουλος

 

3 «Η Ενέργεια» Εθνικό ΚΠΕ Μουζακίου Αναστάσιος Ζόμπολας ?

Ιωάννα Ραβάνη

4 «Κάστρα και καστροπολιτείες» Εθνικό ΚΠΕ Μολάων Γεώργιος Παναγόπουλος (μέλος Συντονιστικής)  –

Αναστάσιος Ζόμπολας

5 «Απορρίμματα: Τα χρήσιμα? άχρηστα» Εθνικό ΚΠΕ Έδεσσας Γεώργιος Παναγόπουλος –

Αναστάσιος Ζόμπολας

6 Παραδοσιακοί οικισμοί και φύση» Εθνικό ΚΠΕ Κόνιτσας Γεώργιος Παναγόπουλος ?

Αναστάσιος Ζόμπολας

7 «Τα σπήλαια της Ελλάδας στο φως» Εθνικό ΚΠΕ Βάμου Δήμητρα Μιχαλακοπούλου ?

Ιωάννα Ραβάνη

8  «Ευρωπαϊκά μονοπάτια Ε6   και Ε4» Εθνικό ΚΠΕ Μαρώνειας Αναστάσιος Ζόμπολας ?

Γεώργιος Παναγόπουλος

9 «Γεωμυθολογικά μονοπάτια» Εθνικό ΚΠΕ Στυλίδας Αναστάσιος Ζόμπολας ?

Ιωάννα Ραβάνη

10 «Τα τοπικά προϊόντα σε μια κοινωνία αειφορίας» Εθνικό ΚΠΕ Κρεστένων Ιωάννα Ραβάνη ?

Γεώργιος Αργυροηλιόπουλος ( αναπλ. μέλος Συντονιστικής )

11 «Αλυ<Οι>κολογία» Εθνικό ΚΠΕ Μεσολογγίου Γεώργιος Αργυροηλιόπουλος ?

Γεώργιος Παναγόπουλος

 

12 «Αειφορική Τεχνολογία» Εθνικό ΚΠΕ Κέρκυρας Ιωάννα Ραβάνη ?

Δήμητρα Μιχαλακοπούλου

13 «Περιβαλλοντικές διαδρομές στα ίχνη του παρελθόντος αναζητώντας το βιώσιμο μέλλον» Εθνικό ΚΠΕ Λαυρίου Ιωάννα Ραβάνη (μέλος Συντονιστικής) ? Αναστάσιος Ζόμπολας

 

14 «Ιόνιο-Το σεισμικό τόξο που μας ενώνει» Εθνικό ΚΠΕ Ζακύνθου Γεώργιος Αργυροηλιόπουλος ?

Δήμητρα Μιχαλακοπούλου

15 «Πετρογέφυρα της Ελλάδας» Εθνικό ΚΠΕ Μακρινίτσας Γεώργιος Παναγόπουλος ?

Γεώργιος Αργυροηλιόπουλος

16  «Βιώσιμη πόλη: Η πόλη  ως πεδίο εκπαίδευσσης για την αειφορία» Εθνικό ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου Γεώργιος Παναγόπουλος ?

Δήμητρα Μιχαλακοπούλου

17 «Η πόλη, η κατοικία και το φυσικό περιβάλλον στην αρχαία και πρόσφατη παράδοση» Εθνικό ΚΠΕ Φιλίππων Γεώργιος Παναγόπουλος ?

Δήμητρα Μιχαλακοπούλου (μέλος Συντονιστικής)

Μοιράσου το!