ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ Σχολείων

Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2017
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ στο ΚΠΕ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Σύμφωνα με την εγκύκλιο 200064/Δ2/23/11/2016/ ΥΠ.Π.Ε.Θ./Γενική Δ/νση Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε.,
σας ενημερώνουμε ότι το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καλαμάτας, κατά τους πρώτους μήνες του σχολικού έτους και μέχρι την έγκριση των Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, δέχεται επισκέψεις σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης της Περιφερειακής Δ/νσης Π. & Δ. Εκπ/σης Πελοποννήσου για την υλοποίηση μονοήμερων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Εκπαιδευτικές επισκέψεις σχολείων Β/θμιας Εκπ/σης Περιφέρειας Πελοποννήσου

σε μονοήμερο πρόγραμμα του ΚΠΕ Καλαμάτας κατά τους πρώτους μήνες του σχολικού έτους 2017-2018:

Κατεβάστε τον πίνακα προγραμματισμού επισκέψεων Βθμιας.

Ανακοινώνεται ότι ο αντίστοιχος προγραμματισμός σχολείων Α/θμιας, θα ανακοινωθεί στις 17/10/2017.

------------------------      ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ      -----------------

Σε περίπτωση που το σχολείο σας επιλεγεί για την επίσκεψη, τότε τα δικαιολογητικά που χρειάζονται είναι τα εξής:

Δικαιολογητικά συμμετοχής (1ήμερη επίσκεψη):

  1. Πρακτικό Συλλόγου διδασκόντων για την εκπαιδευτική επίσκεψη εκπαιδευτικών με τους μαθητές τους στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καλαμάτας (ακριβές αντίγραφο).
  2. Κατάσταση* με τα ονόματα των μαθητών (βλ. Υπόδειγμα 1).
  3. Κατάσταση* με τα στοιχεία των εκπαιδευτικών (βλ.  Υπόδειγμα 2)
    *Οι καταστάσεις να είναι υπογεγραμμένες και σφραγισμένες από το Διευθυντή του Σχολείου.
  4. Για τη συμμετοχή μαθητών: Προσκόμιση των Υπεύθυνων Δηλώσεων γονέων ή κηδεμόνων για τη συμμετοχή των μαθητών στο πρόγραμμα (βλ. Υπόδειγμα 3)
  5. Έγκριση μετακίνησης από την Δ/νση Εκπαίδευσης που ανήκει το σχολείο (αντίγραφο).

*Για πληροφορίες  στο ΚΠΕ Καλαμάτας: κ. Αργυροηλιόπουλος
Τηλέφωνο: 27210 62299
Fax: 27210 86147
email: mail@kpe-kalam.mes.sch.gr  Υπόψη κ. Αργυροηλιόπουλου

 

Μοιράσου το!