Τα προγράμματά μας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΠΕ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 2016-2017

α/α Τίτλος Προγράμματος Διάρκεια/ Ημέρα Α/θμια Β/θμια Μέγιστος Αριθμός Μαθητών
1 2 3 Νηπιαγωγείο Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Γυμνάσιο 2ης Ευκαιρίας Λύκειο
Α Β Γ Α Β Α Β Γ
1 Καλαμάτα: Από το κάστρο ως την παραλία, περιβάλλον και ιστορία

(υλοποιείται στο ΚΠΕ και σε επιλεγμένα σημεία της Καλαμάτας)

Χ Χ  

 

Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 25
2 Αρχαία Μεσσήνη, ένα παράδειγμα αειφορικής διαχείρισης
από το παρελθόν

(υλοποιείται στο ΚΠΕ και στον αρχαιολογικό χώρο της αρχαίας Μεσσήνης)
Χ Χ  

 

Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 25
3 Περιβάλλον – Οικονομία – Κοινωνία στην αγορά της αρχαίας Μεσσήνης,
σε μια διαχρονική προσέγγιση
(υλοποιείται στο ΚΠΕ και στον
αρχαιολογικό χώρο της αγοράς της αρχαίας Μεσσήνης)
X X   Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 25
4 Ταΰγετος με τα μάτια, την ψυχή, το σώμα και τη λογική
(υλοποιείται στο ΚΠΕ και σε επιλεγμένα σημεία στον
Ταΰγετο -τουριστικό Ταϋγέτου, Αγία Μαρίνα, περιοχή Αλαγονίας,
περιοχή Αρτεμισίας, κ.α.-)
Χ Χ  

 

Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 25
5 Ελιά – Λάδι – Ιστορία – Αειφορία

(υλοποιείται στο ΚΠΕ, σε ελαιώνες, σε διαδρομές που χαράσσονται στο
πλαίσιο της δράσης του Ε.Θ. Δικτύου Π.Ε.  «ΕΛΙΑ» με θέμα: «Καταγραφή
υπεραιωνόβιων ελαιόδεντρων»,  σε εργαστήρια του ΤΕΙ Καλαμάτας,
σε παραδοσιακό και σε σύγχρονο ελαιοτριβείο
)

Χ Χ  

 

Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 25
6
Ρήματα και Απορρίμματα:Μειώνω, Επαναχρησιμοποιώ, Ανακυκλώνω

(υλοποιείται στο ΚΠΕ, σε σημεία της πόλης, στο Κέντρο Διαλογής
Ανακυκλώσιμων Υλικών Καλαμάτας και σε άλλες επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στην ανακύκλωση υλικών
)
Χ    

 

Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 25
7 Ενέργεια και ενέργειες ανθρώπων

(υλοποιείται στο ΚΠΕ και στις βιοκλιματικές κατοικίες του ανατολικού
κέντρου της Καλαμάτας  ή στο Πάρκο Σιδηροδρόμων Καλαμάτας
)

Χ     Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 25
8 Διαδρομές νερού στη φύση και στην πόλη

(υλοποιείται στο ΚΠΕ και  α) σε επιλεγμένα σημεία της πόλης της
Καλαμάτας, β)  στις εγκαταστάσεις του βιολογικού σταθμού Καλαμάτας
και γ) σε ένα από τα πεδία: πηγές Πηδήματος και αντλιοστάσιο,
πηγές ποταμού Παμίσου στο χωριό Άγιος Φλώρος, ποταμός Άρις,
φράγμα του ποταμού Παμίσου στο χωριό Άρις, «του Λαγού το Χάνι»
στον Ταΰγετο, Πολυλίμνιo
)

  X X   Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 25
Επιστήμονες του … γλυκού νερού

(υλοποιείται στο ΚΠΕ και σε ένα από τα παρακάτω πεδία: πηγές
Πηδήματος και αντλιοστάσιο, πηγές ποταμού Παμίσου στο χωριό
Άγιος Φλώρος, ποταμός Άρις, φράγμα του ποταμού Παμίσου στο
χωριό Άρις, «του Λαγού το Χάνι» στον Ταΰγετο, Πολυλίμνιο
)

Χ   Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ >Χ Χ 25
10 Του πάρκου τα μαθήματα

(υλοποιείται στο ΚΠΕ και στο Αλσύλλιο Αλμυρού)

Χ     Χ Χ Χ Χ                       25

Στο Κ.Π.Ε. Καλαμάτας υλοποιούνται 10 Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για βιωματική επιμόρφωση ενηλίκων και εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στα Προγράμματα αυτά, έχουν επιμορφωθεί ως προς την εφαρμογή προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και σκοπός των επισκέψεών τους στο Κ.Π.Ε. Καλαμάτας είναι η πρακτική τους εξάσκηση μέσω βιωματικών εργαστηρίων. Για το λόγο αυτό και συνοδεύονται από περιβαλλοντικές ομάδες μαθητών των σχολείων στα οποία υπηρετούν.

Τα Προγράμματα, που υλοποιούνται στο Κ.Π.Ε. Καλαμάτας, απευθύνονται σε ενήλικες και σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο) και το κάθε ένα από αυτά περιλαμβάνει πλήθος δραστηριοτήτων οι οποίες επιλέγονται σε συνεργασία με τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς, με βάση την ηλικία, τα ενδιαφέροντα των μαθητών και τις ανάγκες του προγράμματος Π.Ε που υλοποιούν στο σχολείο τους.

Για το σχεδιασμό των Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης συνεργάζεται όλη η Παιδαγωγική Ομάδα του Κ.Π.Ε., που απαρτίζεται από εκπαιδευτικούς διαφόρων ειδικοτήτων, με στόχο τη διεπιστημονικότητα και τη διαθεματικότητα στον τρόπο προσέγγισης του θέματος και των δραστηριοτήτων. Παράλληλα γίνονται συνεργασίες με ειδικούς επιστήμονες, ερευνητές, πανεπιστήμια, τοπικούς φορείς, οργανώσεις αλλά και ιδιώτες… Σχεδιάζονται δραστηριότητες, φύλλα εργασίας και παράγεται πρωτογενές εκπαιδευτικό υλικό. Σκοπός των προγραμμάτων είναι να συμβάλλουν στην προαγωγή της αειφορίας, η οποία για να υλοποιηθεί «απαιτεί κοινωνική πρόοδο, που θα αναγνωρίζει και θα λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες όλων των πολιτών» (Στρασβούργο, 2006).

Τα προγράμματα  που υλοποιούνται στο Κ.Π.Ε. Καλαμάτας δεν οριστικοποιούνται για να αποκτήσουν μία τελική μορφή. Η μορφή, οι φάσεις και το περιεχόμενο ενός προγράμματος δεν ολοκληρώνονται κατά το σχεδιασμό του, γιατί κατά την υλοποίησή του, διαρκώς εμπλουτίζεται με νέα στοιχεία, προϊόντα εμπειρίας των εκπαιδευτικών της Παιδαγωγικής Ομάδας, της αλληλεπίδρασης και της ανατροφοδότησης που παρέχει η επαναλαμβανόμενη υλοποίηση με διαφορετικούς συμμετέχοντες: ενήλικες, εκπαιδευτικούς και περιβαλλοντικές ομάδες μαθητών. Μέσα από αυτή τη διαδικασία γίνεται προσπάθεια προσαρμογής του προγράμματος στις ανάγκες της εκάστοτε ομάδας.

Τα προγράμματα του Κ.Π.Ε. περιλαμβάνουν φάσεις για επίτευξη διαφορετικών στόχων: γνωστικών, ψυχοκινητικών και στάσεων που επιτυγχάνονται με τις αντίστοιχες βιωματικές δραστηριότητες, όπως εργασίες στο πεδίο και  εργαστήρια. Τελική φάση του προγράμματος αποτελεί η αξιολόγηση, που λειτουργεί και ως επιπλέον εργαλείο διαμόρφωσης των προγραμμάτων.

ΑΝΑΛΥΤΙΚA, τα προγράμματα έχουν ως εξής:

«Καλαμάτα: Από το κάστρο ως την παραλία, περιβάλλον και ιστορία»

Μια διαφορετική ματιά ανακάλυψης του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος (ιστορικού, πολιτιστικού, θρησκευτικού, οικονομικού, …) και κατανόησης της μεταξύ τους αλληλεπίδρασης, με σημείο αναφοράς μια σύγχρονη αστική επαρχιακή πόλη που ενώ η ιστορία της χάνεται στα βάθη των αιώνων, συνεχίζει την αναπτυξιακή της πορεία.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εργασία στο πεδίο που πραγματοποιείται στο ιστορικό κέντρο της πόλης, το οποίο παραμένει ζωντανό στα σύγχρονα χρόνια, μαζί με ένα οδοιπορικό στη βυζαντινή και νεότερη ιστορία με τη βοήθεια σχετικού υλικού και δραστηριοτήτων. Υπάρχουν πολλά και ενδιαφέροντα σημεία που συνδέουν περιβάλλον- οικονομία- κοινωνία και εντοπίζονται με περιήγηση που γίνεται με τα πόδια ή ποδήλατα και αντίστοιχα φύλλα εργασίας.

* Η μετακίνηση υπάρχει δυνατότητα να γίνεται και με ποδήλατα

«Αρχαία Μεσσήνη, ένα παράδειγμα αειφορικής διαχείρισης από το παρελθόν»

Πεδίο έρευνας:
Αρχαιολογικός χώρος Αρχαίας Μεσσήνης

Περιλαμβάνει περιήγηση στα τείχη και τον αρχαιολογικό χώρο της αρχαίας Μεσσήνης με τη βοήθεια σχετικού υλικού και δραστηριοτήτων, μέσω των οποίων  γίνεται προσπάθεια ανακάλυψης στοιχείων αειφορικής διαχείρισης της πόλης. Η συσχέτιση των ευρημάτων με τις παρούσες και επικρατέστερες μορφές αναπτυξιακής τακτικής, είναι απαραίτητη για την κατανόηση λανθασμένων επιλογών που έχουν γίνει στις μέρες μας. Η περιήγηση γίνεται με τα πόδια μέσα σε ένα ελκυστικό τοπίο της μεσσηνιακής γης σε έναν αρχαιολογικό χώρο που ενώ ανασκάπτεται και ταυτόχρονα αναστηλώνεται, παραμένει επισκέψιμος αφήνοντας να φανεί όλο το μεγαλείο στα μάτια του επισκέπτη.

«Περιβάλλον – οικονομία – κοινωνία στην αγορά της αρχαίας Μεσσήνης, σε μια διαχρονική προσέγγιση»

Υλοποιείται στο ΚΠΕ και στον αρχαιολογικό χώρο της αγοράς της αρχαίας Μεσσήνης.

Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και μαθητές νηπιαγωγείων, δημοτικών γυμνασίων, λυκείων και σχολείων ειδικής αγωγής.
Η αγορά (κυριολεκτική σημασία: τόπος συγκεντρώσεων) αποτελούσε ουσιαστικό τμήμα κάθε αρχαίας πόλης. Η αγορά της αρχαίας Μεσσήνης χρησιμοποιούνταν για εμπορικές συναλλαγές, πολιτικές συγκεντρώσεις, θρησκευτικές πανηγύρεις. Ήταν ένας ανοιχτός χώρος που πλαισιώνονταν από δημόσια κτήρια και σκιερές στοές με ναούς και βωμούς για τους θεούς, διακοσμείτο με αγάλματα άξιων πολιτών και δημοσίων προσώπων. Η αγορά ήταν η καρδιά της δημόσιας ζωής μέσα στην πόλη.
Ο χώρος της αγοράς της αρχαίας Μεσσήνης προσφέρεται για πολυποίκιλη και πολυεπίπεδη αξιοποίηση στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος του ΚΠΕ, με κατάλληλους από παιδαγωγική και διδακτική άποψη, τρόπους. Μέσα από τη μελέτη και έρευνα πεδίου δημιουργούνται θετικές διαπροσωπικές σχέσεις και τίθενται παιδαγωγικές προσδοκίες σε υψηλό επίπεδο, που η διαχρονική ισχύς μιας αγοράς (πόλης) μπορεί να παράσχει.
Κατά την υλοποίηση του Προγράμματος αυτού, γίνεται μελέτη και έρευνα της αρχαίας αγοράς ως χώρος, ως λειτουργία και ως θεσμός πόλης με ταυτόχρονη μελέτη των στοιχείων αειφορίας στον πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα με τα συσχετιζόμενα επαγγέλματα και εργαστήρια. Εξετάζεται ο τρόπος αγορανομικών ελέγχων της εποχής και μελετώνται οι εισαγωγές και εξαγωγές προϊόντων. Μέσα από τα στοιχεία του εμπορίου παίρνουμε πληροφορίες για τη βιοποικιλότητα της περιοχής σε μια δυναμική αλληλεπίδραση φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος καθώς και για τις αλλαγές που προέκυψαν στην πορεία του χρόνου. Μέσα στις στοές εξετάζονται τα θέματα συζητήσεων και συναντήσεων που κρύβει η δυναμική μια πόλης, γίνεται μελέτη των εκθεμάτων και των χώρων λατρείας καθώς και των τρόπων και χώρων δημόσιας υγιεινής (αγωγοί, ύδρευση, αποχέτευση, λουτρά, σφαγεία, …).
Γίνεται έρευνα για το σεβασμό στις αρχές της αειφορίας, μελετώντας τη χρήση της αγοράς στην πορεία του χρόνου και τις αλλαγές που προέκυψαν από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα. Γίνεται μελέτη μιας αρχαίας αγοράς και της μεταμόρφωσής της από τόπο συναντήσεως πολιτών σε τόπο συναντήσεως επισκεπτών με διαφορετική προέλευση.
Στις εργασίες μελέτης και έρευνας πεδίου παρέχεται η δυνατότητα μελέτης του χώρου που ανασκάπτεται, αναστηλώνεται και ταυτόχρονα είναι επισκέψιμος, ενώ υλοποιούνται δραστηριότητες στους χώρους της αρχαίας αγοράς. Με τη δυναμική της, κατά την υλοποίηση του Προγράμματος, η αγορά της αρχαίας Μεσσήνης, λειτουργεί ως καλό παράδειγμα βιώσιμης αστικοποίησης του παρελθόντος, με σεβασμό στις αρχές της αειφορίας και παρέχει στοιχεία για τη διαμόρφωση του αυριανού ενεργού πολίτη.

«Ταΰγετος με τα μάτια, την ψυχή, το σώμα και τη λογική»

Στόχος του προγράμματος είναι να μελετήσουν οι συμμετέχοντες τη χλωρίδα και την πανίδα του Ταΰγετου. Να γνωρίσουν την ιστορία και τους μύθους που σχετίζονται με τον Ταΰγετο και να προβληματιστούν στις σωστές πρακτικές αειφόρου διαχείρισης ενός τόπου με σπάνια ομορφιά και αξία. Ταυτόχρονα το πρόγραμμα στοχεύει στο να ευαισθητοποιήσει τους συμμετέχοντες πάνω στο θέμα της αειφόρου ανάπτυξης και σωστής διαχείρισης του δασικού πλούτου, ώστε να αναπτυχθούν υπεύθυνες στάσεις που θα συμβάλλουν στην προστασία του. Μέσα από το πρόγραμμα αυτό οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να διερευνήσουν τη λειτουργία του δάσους ως πλήρους οικοσυστήματος καθώς και τη σημασία του για τον άνθρωπο, να  αναπτύξουν ερευνητική διάθεση και δεξιότητες για αναγνώριση και καταγραφή στοιχείων. Να αγαπήσουν το δάσος, ώστε να θελήσουν να το προστατέψουν με συγκεκριμένες δράσεις.

«Ελιά – Λάδι – Ιστορία – Αειφορία»

Στόχος του προγράμματος είναι να έρθουν οι συμμετέχοντες σε επαφή με το αξιόλογο τοπίο των μεσογειακών ελαιώνων  και να γνωρίσουν τον πολιτισμό της ελιάς. Μελετώνται τα προβλήματα που σχετίζονται με την παραγωγή του λαδιού στη μεσσηνιακή γη: καλλιέργειας, βιοκαλλιέργειας, αποβλήτων ελαιοτριβείων,… Ταυτόχρονα προβάλλεται η μεγάλη διατροφική αξία του λαδιού και ο ρόλος του στην παράδοση και την πολιτισμική μας κληρονομιά. Το πρόγραμμα  υποστηρίζει το αντίστοιχο Εθνικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Ελιά».

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσκεψη στο παραδοσιακό ελαιοτριβείο του Γιώργου Σκαρπαλέζου, που ακολουθεί μια διαδικασία αιώνων δίχως να έχει αλλάξει το παραμικρό στην παραγωγή λαδιού από το 1765 και στο τυποποιητήριο λαδιού. Ακολουθεί περιήγηση και δραστηριότητες στους μανιάτικους ελαιώνες. Το πρόγραμμα έχει εμπλουτιστεί με τη δράση «ΣΧΟΛΑΤΣΙΟ» όπου οι μαθητές κάνουν προτάσεις και δημιουργούν ένα υγιεινό κολατσιό με προϊόντα ελιάς.  Επιπλέον, το πρόγραμμα περιλαμβάνει δραστηριότητες σε περιβαλλοντικά μονοπάτια και διαδρομές που χαράσσονται στο πλαίσιο της δράσης του Ε.Θ. Δικτύου Π.Ε.  «ΕΛΙΑ» με θέμα: «Καταγραφή υπεραιωνόβιων ελαιόδεντρων» και εργαστήρια γευσιγνωσίας, γενετικής και δενδροκομίας στο ΤΕΙ Καλαμάτας.

«Ρήματα και Απορρίμματα:Μειώνω, Επαναχρησιμοποιώ, Ανακυκλώνω»

Γίνεται ενημέρωση για τη διαχείριση απορριμμάτων και εκπαίδευση για τη διαλογή στην πηγή. Στόχος είναι οι συμμετέχοντες να κατανοήσουν τα προβλήματα που δημιουργούνται από την μεγάλη  ποσότητα και την ανεξέλεγκτη διάθεση των σκουπιδιών και  να αναζητήσουν τις αιτίες που γεννούν αυτά τα προβλήματα. Να κατανοήσουν τις έννοιες της μείωσης, της επαναχρησιμοποίησης, της ανακύκλωσης, της κομποστοποίησης και της αντίστασης στα υπερκαταναλωτικά πρότυπα.

Το πρόγραμμα υποστηρίζει και τους εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν με τις περιβαλλοντικές ομάδες των σχολείων τους ως μέλη και τους εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν ως συνεργάτες στο Τοπικό Δίκτυο «ΡΗΜΑΤΑ & ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ : Μειώνω, Επαναχρησιμοποιώ, Ανακυκλώνω» που συντονίζει το Κ.Π.Ε. και υποστηρίζεται από το Δήμο Καλαμάτας.

«Ενέργεια και ενέργειες ανθρώπων»

Στο πρόγραμμα  αυτό γίνεται μελέτη τρόπων εξοικονόμησης ενέργειας και των δυνατοτήτων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μέσα από εργαστηριακές δραστηριότητες. Για την εργασία πεδίου αξιοποιείται ο βιοκλιματικός οικισμός της Καλαμάτας. Γίνονται δραστηριότητες οι οποίες χωρίζονται σε φάσεις. Η κάθε φάση χρησιμοποιεί κατάλληλα διδακτικά εργαλεία με στόχο να γίνει κατανοητό από τους συμμετέχοντες ότι ο σύγχρονος πολιτισμός καταναλώνει τεράστιες ποσότητες ενέργειας, που σε συνδυασμό με την χρήση ως επί το πλείστον μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, οδηγεί σε  παγκόσμια περιβαλλοντικά προβλήματα, των οποίων λύση  αποτελεί η ορθολογική χρήση,  η εξοικονόμηση ενέργειας και η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

«Διαδρομές νερού, στη φύση και στην πόλη»

Ανακάλυψη των διαδρομών νερού στη φύση και στην πόλη και κατανόηση της μεταξύ τους σχέσης και αλληλεπίδρασης, με σημείο αναφοράς μια σύγχρονη αστική επαρχιακή πόλη που οι διαδρομές νερού σημάδεψαν και σε πολλές περιπτώσεις καθόρισαν την αναπτυξιακή της πορεία.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εργασία στο πεδίο που πραγματοποιείται: α) σε επιλεγμένα σημεία της πόλης της Καλαμάτας κατά μήκος της κοίτης του ποταμού Νέδοντα και στις προσφυγικές γειτονιές της Ανάληψης, δίπλα στις εκβολές του ποταμού, με το ιδιαίτερο χρώμα και διαφορετική διαχρονική χρήση με σεβασμό στις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης β)  στις εγκαταστάσεις του βιολογικού σταθμού Καλαμάτας και γ) στη φύση σε ένα από τα πεδία: πηγές Πηδήματος και αντλιοστάσιο, πηγές ποταμού Παμίσου στο χωριό Άγιος Φλώρος, ποταμός Άρις, φράγμα του ποταμού Παμίσου στο χωριό Άρις, «του Λαγού το Χάνι» στον Ταΰγετο, Πολυλίμνιο.

Σημεία που συνδέουν το τρίπτυχο: περιβάλλον-οικονομία-κοινωνία και εντοπίζονται με περιηγήσεις στη φύση και στην πόλη που γίνεται με τα πόδια ή ποδήλατα και αντίστοιχα φύλλα εργασίας. Σημειώνονται φυσικές διαδρομές νερού, διαδρομές ύδρευσης, άρδευσης, ομβρίων, αποχέτευσης, κ.λπ. και εξετάζονται αλληλεπιδράσεις και κίνδυνοι. Επισημαίνονται καλές και κακές πρακτικές, εξετάζονται προβλήματα και διατυπώνονται ιδέες και προτάσεις στο πλαίσιο της αειφορίας.

Μελετώνται οι διαδρομές νερού στην πόλη της Καλαμάτας που σημάδεψαν και σε πολλές περιπτώσεις καθόρισαν την αναπτυξιακή της πορεία.

«Επιστήμονες του … γλυκού νερού»

Το πρόγραμμα  αυτό στοχεύει να γίνει κατανοητός ο ρόλος του νερού στην καθημερινή ζωή και οι παράγοντες που υποβαθμίζουν την ποιότητά του και μειώνουν τη διαθέσιμη ποσότητά του. Στόχος είναι οι συμμετέχοντες να ανιχνεύσουν την ύπαρξη του νερού μέσα μας και γύρω μας, να το αναγνωρίσουν και στις τρεις μορφές του και να ταξιδέψουν μαζί του. Να γνωρίσουν το τι συμβαίνει σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο. Να εφαρμόσουν μεθόδους εξοικονόμησης στην καθημερινή πρακτική τους.Σε μία από τις δραστηριότητες του προγράμματος αυτού προσεγγίζεται η σχέση μεταξύ βιοποικιλότητας και ρύπανσης στο υδάτινο οικοσύστημα  των πηγών και των ποταμών. Επιδίωξη είναι η ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων, σε θέματα που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος και ειδικότερα του υδάτινου, αξιοποιώντας  την επιστημονική μεθοδολογία των βιοδεικτών και διδακτικά εργαλεία των φυσικών επιστημών. Επίσης, αν επιλεχθεί ως πεδίο οι πηγές Πηδήματος, πραγματοποιείται και επίσκεψη στο τοπικό αντλιοστάσιο και σε νεροτριβή.Το πρόγραμμα που παρακολουθούν οι συμμετέχοντες στο Κ.Π.Ε. Καλαμάτας εξελίσσεται σε φάσεις  με γενικούς στόχους: την επικοινωνία των συμμετεχόντων, την ομαδική εργασία, την προσέγγιση της μεθόδου των βιοδεικτών, τη σωστή δειγματοληψία στο πεδίο, τον προσδιορισμό της συλλεχθείσας πανίδας και την  αξιολόγηση των δειγμάτων στο εργαστήριο, την σύνταξη πορίσματος για την όλη δραστηριότητα, την ελεύθερη έκφραση του συναισθηματικού κόσμου και τη διατύπωση προτάσεων.

«Του πάρκου…τα μαθήματα»

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στη γνωριμία και την επαφή των συμμετεχόντων με το Αλσύλλιο του Αλμυρού ως ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα προσεγγίζοντας με βιωματικό τρόπο τα στοιχεία που το απαρτίζουν (νερό, χλωρίδα, πανίδα).

Μέσα από ένα πλήθος δραστηριοτήτων οι συμμετέχοντες δημιουργούν δεσμούς φιλίας και συνεργασίας μεταξύ τους, αναπτύσσουν ικανότητες παρατήρησης, αξιοποιούν τη φαντασία τους και την κριτική τους σκέψη με απώτερο στόχο την ευαισθητοποίηση και τη διαμόρφωση θετικής στάσης απέναντι σε κάθε προσπάθεια διατήρησης και προστασίας του περιβάλλοντος.

Η υλοποίηση του προγράμματος  γίνεται στους χώρους του Κ.Π.Ε. και στο Αλσύλλιο του Αλμυρού απ’ όπου και «ξετυλίγεται το κουβάρι» της ανακάλυψης των στοιχείων του πάρκου και καλύπτει όλες τις γνωστικές περιοχές (γλώσσα, μαθηματικά, μελέτη περιβάλλοντος, έκφραση και δημιουργία) σύμφωνα με τις οποίες οι συμμετέχοντες μπορούν να κάνει υποθέσεις, να κατανοήσουν και να εξάγουν συμπεράσματα που αφορούν τη γνωριμία, την ανακάλυψη και τους τρόπους προστασίας του Αλσυλλίου.

Κάθε φορά που κάποιο στοιχείο κεντρίζει το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων, δίνονται νέα ερεθίσματα με αποτέλεσμα η «πλοκή» και η «εξέλιξη» να γίνεται διαφορετική δίνοντας έτσι μια νέα δυναμική και ταυτόχρονα μια προσωπική σφραγίδα στο πρόγραμμα επιβεβαιώνοντας την άποψη ότι η φύση και το περιβάλλον γενικότερα δίνουν τα καλύτερα «μαθήματα».

Τα προγράμματα απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπαίδευσης με τις σχολικές τους περιβαλλοντικές ομάδες και σε συνεργασία με την Παιδαγωγική Ομάδα του ΚΠΕ και προσαρμόζονται ανάλογα στις ανάγκες κάθε ομάδας.

Μοιράσου το!