Όλα τα άρθρα του/της Admin

Ιστορικό Διαγωνισμών προμήθειας Οκτ-Δεκ2018

25/11/2018: Προς ενδιαφερόμενους προμηθευτές – είδη συσκευασίας

Το ΚΠΕ Καλαμάτας προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο, να καταθέσει σφραγισμένη προσφορά με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας: «Προμήθεια υλικών υποστήριξης εκπαιδευτικών προγραμμάτων Δεκέμβριου 2018)»
Η πρόσκληση αφορά τη προμήθεια:

 • 1 ρολό υφασμάτινης κορδέλας κόκκινης 50mm*50cm
 • 1 ρολό υφασμάτινης κορδέλας πράσινης 38mm*50cm
 • 3 μέτρα λινάτσα 1,80
 • 1 πιστόλι σιλικόνης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των λεπτομεριών και των εγγράφων της πρόκλησης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (08.00-15.00) από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καλαμάτας (Θουκυδίδου 2 Καλαμάτα).

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: από τις 25/11/2018 έως και τις 11/12/2018 ώρα 10.00

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καλαμάτας , στις 11/12/2018 με ώρα λήξης παραλαβής προσφορών στις 10:00 π.μ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

Η αγορά των αγαθών και η παραλαβή τους προγραμματίζεται να γίνει από τις 12/12/2018 έως και τις 31/12/2018 εφάπαξ.

19/10/2018: Προς ενδιαφερόμενους προμηθευτές ειδών υπεραγοράς λιανικής πώλησης (Super Market)

Το ΚΠΕ Καλαμάτας προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει σφραγισμένη προσφορά με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας: «Προμήθεια υλικών άμεσης ανάλωσης και υλικών υποστήριξης εκπαιδευτικών προγραμμάτων Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2018)»
Η πρόσκληση αφορά τη προμήθεια:

 • νερών 0,5lt και 10lt
 • υλικών καθαριότητας
 • υλικών προσφοράς καφέ (καφές, ζάχαρη, κουλουράκια, παστέλια κλπ).
 • προϊόντων ελιάς (ελιές, λάδι, πάστα ελιάς, μαρμελάδα ελιάς κα)
 • τροφίμων (στάρι)
 • αναλωσίμων (μπαταρίες, λάμπες, γάντια, χαρτοπετσέτες, χαρτί κουζίνας)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των λεπτομεριών και των εγγράφων της πρόκλησης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (08.00-15.00) από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καλαμάτας (Θουκυδίδου 2 Καλαμάτα).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καλαμάτας , στις 02/11/2018 με ώρα λήξης παραλαβής προσφορών στις 10:00 π.μ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού. Η αγορά των αγαθών και η παραλαβή τους θα γίνει την ίδια ημέρα, στις 02/11/2018.

19/10/2018: Προς ενδιαφερόμενους προμηθευτές ειδών υπεραγοράς λιανικής πώλησης (Super Market)

Το ΚΠΕ Καλαμάτας προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει σφραγισμένη προσφορά με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας: «Προμήθεια υλικών άμεσης ανάλωσης και υλικών υποστήριξης εκπαιδευτικών προγραμμάτων Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2018)»
Η πρόσκληση αφορά τη προμήθεια:

 • νερών 0,5lt και 10lt
 • υλικών καθαριότητας
 • υλικών προσφοράς καφέ (καφές, ζάχαρη, κουλουράκια, παστέλια κλπ).
 • προϊόντων ελιάς (ελιές, λάδι, πάστα ελιάς, μαρμελάδα ελιάς κα)
 • τροφίμων (στάρι)
 • αναλωσίμων (μπαταρίες, λάμπες, γάντια, χαρτοπετσέτες, χαρτί κουζίνας)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των λεπτομεριών και των εγγράφων της πρόκλησης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (08.00-15.00) από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καλαμάτας (Θουκυδίδου 2 Καλαμάτα).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καλαμάτας , στις 02/11/2018 με ώρα λήξης παραλαβής προσφορών στις 10:00 π.μ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού. Η αγορά των αγαθών και η παραλαβή τους θα γίνει την ίδια ημέρα, στις 02/11/2018.

19/10/2018: Προς ενδιαφερόμενους προμηθευτές ειδών βιβλιοπωλείου

Το ΚΠΕ Καλαμάτας προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει σφραγισμένη προσφορά με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας: «Προμήθεια υλικών άμεσης ανάλωσης και υλικών υποστήριξης εκπαιδευτικών προγραμμάτων Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2018)»
Η πρόσκληση αφορά τη προμήθεια:

 • χαρτί Α4 80gr
 • στυλό, μολύβια
 • συνδετήρες, λαστιχάκια
 • φάκελοι με λάστιχο
 • τονερ φωτοτυπικού μηχανήματος
 • και άλλα αναλώσιμα γραφείου και γραφική ύλη

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των λεπτομεριών και των εγγράφων της πρόκλησης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (08.00-15.00) από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καλαμάτας (Θουκυδίδου 2 Καλαμάτα).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καλαμάτας , στις 02/11/2018 με ώρα λήξης παραλαβής προσφορών στις 10:00 π.μ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού. Η αγορά θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα με άμεση παραλαβή των αγαθών.


19/10/2018: Προς ενδιαφερόμενους προμηθευτές υπηρεσιών ταχυμεταφοράς (courier)

Το ΚΠΕ Καλαμάτας προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει σφραγισμένη προσφορά με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας: «Προμήθεια υλικών άμεσης ανάλωσης και υλικών υποστήριξης εκπαιδευτικών προγραμμάτων Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2018)»
Η πρόσκληση αφορά τη προμήθεια υπηρεσίας ταχυμεταφοράς φακέλων και δεμάτων βάρους μέχρι 2 κιλά. Η τιμή θα περιλαμβάνει τον αναλογούντα ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καλαμάτας , στις 5/11/2018 με ώρα λήξης παραλαβής προσφορών στις 10:00 π.μ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

 


5/11/2018: Προς ενδιαφερόμενους προμηθευτές αναλωσίμων ειδών Πληροφορικής: μελάνια/toner εκτυπωτή

Το ΚΠΕ Καλαμάτας προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει σφραγισμένη προσφορά με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας: «Προμήθεια υλικών άμεσης ανάλωσης και υλικών υποστήριξης εκπαιδευτικών προγραμμάτων Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2018)»
Η πρόσκληση αφορά τη προμήθεια:

 • toner εκτυπωτή XEROX Phaser 6500N (cyan, yellow, magenta, black)

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καλαμάτας , στις 26/11/2018 με ώρα λήξης παραλαβής προσφορών στις 10:00 π.μ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

 


08/10/2018: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ στην ΠΥΛΟ

Ανακοινώνεται στους προμηθευτές που κατέθεσαν προσφορά για υπηρεσίες σίτηση στο πλαίσιο υλοποίησης σεμιναρίου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης το Σάββατο 3 Νοεμβρίου 2018 στην Πύλο ότι μειοδότησε το ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟ Catering.

01/10/2018: Ανακοίνωση  προς ενδιαφερόμενους προμηθευτές

που κατέθεσαν προσφορά για προμήθεια κολατσιού, σίτισης, παροχής υπηρεσιών διανυτέρευσης για τους επιμορφωτές, εκπαιδευτικούς και μαθητές στο πλαίσιο σεμιναρίων, ημερίδων, εκδηλώσεων καθώς και των εκπαιδευτικών προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης  που θα πραγματοποιηθούν στο  ΚΠΕ Καλαμάτας το τρέχον σχολικό έτος.

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ:

Για την προμήθεια κολατσιού (κουλούρια/σάντουιτς), ο μειοδότης είναι «Αφοί Ν. Φραγγέα Ο.Ε.».

Για τη σίτιση (γεύμα/δείπνο), μειοδότες είναι:

 • ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ -ΨΗΣΤΑΡΙΑ – ΚΑΦΕ ΟΥΖΕΡΙ «ΘΑΛΑΣΣΑΚΙ» ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΡΥΦ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
 • ΤΑΒΕΡΝΑ «ΤΣΑΝΤΥΛΑΣ» ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤ. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ και
 • ΑΦΟΙ ΜΟΥΡΙΚΗ Ο.Ε. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ

Για τη διανυκτέρευση, μειοδότης είναι
ΑΦΟΙ ΜΟΥΡΙΚΗ Ο.Ε. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ

Προμήθεια ειδών Super Market

19/10/2018: Προς ενδιαφερόμενους προμηθευτές ειδών υπεραγοράς λιανικής πώλησης (Super Market)

Το ΚΠΕ Καλαμάτας προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει σφραγισμένη προσφορά με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας: «Προμήθεια υλικών άμεσης ανάλωσης και υλικών υποστήριξης εκπαιδευτικών προγραμμάτων Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2018)»
Η πρόσκληση αφορά τη προμήθεια:

 • νερών 0,5lt και 10lt
 • υλικών καθαριότητας
 • υλικών προσφοράς καφέ (καφές, ζάχαρη, κουλουράκια, παστέλια κλπ).
 • προϊόντων ελιάς (ελιές, λάδι, πάστα ελιάς, μαρμελάδα ελιάς κα)
 • τροφίμων (στάρι)
 • αναλωσίμων (μπαταρίες, λάμπες, γάντια, χαρτοπετσέτες, χαρτί κουζίνας)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των λεπτομεριών και των εγγράφων της πρόκλησης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (08.00-15.00) από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καλαμάτας (Θουκυδίδου 2 Καλαμάτα).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καλαμάτας , στις 05/11/2018 με ώρα λήξης παραλαβής προσφορών στις 10:00 π.μ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ στην ΠΥΛΟ 2-3/11/2018

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καλαμάτας σε συνεργασία με τα Γραφεία Σχολικών Δραστηριοτήτων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Μεσσηνίας και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας προγραμματίζει την υλοποίηση διήμερου σεμιναρίου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για 40 εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Μεσσηνίας, το απόγευμα της Παρασκευής 2 και το Σάββατο 3 Νοεμβρίου 2018. Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ Καλαμάτας (Θουκυδίδου 2, Καλαμάτα) και στην Πύλο.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ και ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Πληροφορίες: κ. Αργυροηλιόπουλος –  27210.62299 και 27210.96062.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί της Μεσσηνίας παρακαλούνται να συμπληρώσουν το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 5/10/2018 την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής (https://goo.gl/forms/7aiptYXU619uIKWm1).
Προσοχή, κατά την αίτηση, θα ζητηθεί ο αριθμός μητρώου (για τους μόνιμους εκπαιδευτικούς) ή το ΑΦΜ (για τους αναπληρωτές) και το προσωπικό email. Λεπτομέρειες στο pdf.

Εκπαιδευτικές Επισκέψεις σχολείων ΟΚΤ-ΔΕΚ 2018


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ – ΑΡΚΑΔΙΑΣ- ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ – ΛΑΚΩΝΙΑΣ – ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Ενημερωση 04/10/2018:
Ο προγραμματισμός των  εκπαιδευτικών επισκέψεων στο ΚΠΕ Καλαμάτας (κατά τους μήνες Οκτώβριο-Δεκέμβριο 2018) απεστάλη στο ΥΠΠΕΘ προς έγκριση και στις οικίες Δνσεις Εκπ/σης για την έκδοση έγκρισης μετακίνησης.

[PDF] Ενημερωθείτε για τον Προγραμματισμό ΟΚΤ-ΔΕΚ 2018.

ΠΥΛΟΣ: Κατακύρωση αποτελεσμάτων (παροχή υπηρεσιών σίτισης)

08/10/2018: Ανακοίνωση  προς ενδιαφερόμενους προμηθευτές ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Καλαμάτας, στο πλαίσιο υλοποίησης σεμιναρίου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που προγραμματίζει, θα φιλοξενήσει 50 εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Μεσσηνίας το Σάββατο 3 Νοεμβρίου 2018 στην Πύλο.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα του σεμιναρίου, το μεσημέρι του Σαββάτου θα παρατεθεί γεύμα στους συμμετέχοντες σε ταβέρνα της περιοχής ή στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Πύλου (σε περίπτωση υπηρεσίας catering).

ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ : ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟ Catering

ΛΗΞΗ κατάθεσης αιτήσεων επισκέψεων σχολείων περιφ.Πελοποννήσου

Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα του ΚΠΕ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ: ΈΛΗΞΕ η κατάθεση αιτήσεων στις 26/9/2018.
Στην αρχική σελίδα του ΚΠΕ Καλαμάτας θα ενημερωθείτε για α αποτελέσματα.

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ κατάθεσης προσφορών

ΕΛΗΞΕ η κατάθεση προσφορών για :
– την παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας στις 28/09/18 και
– την παροχή κολατσιού και σίτισης (γεύμα ή δείπνο) στις 26/09/18.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 2721062299 ή στην αρχική σελίδα του ΚΠΕ Καλαμάτας.

ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ: Επαναχρησιμοποίηση Υλικού Πληροφορικής

Σας ενημερώνουμε ότι το 4ο ΕΠΑΛ Καλαμάτας και το 1ο Εργαστηριακό Κέντρο Μεσσηνίας σε συνεργασία με το ΚΠΕ Καλαμάτας στο πλαίσιο των δράσεων του Τοπικού Θεματικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: «Ρήματα και Απορρίμματα: Μειώνω – Επαναχρησιμοποιώ – Ανακυκλώνω», τις Δ/νσεις Αθμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας, το ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. και τη Σχολική Σύμβουλο Πληροφορικής Μεσσηνίας & Λακωνίας, υλοποιεί δράση επαναχρησιμοποίησης Υλικού Πληροφορικής (υπολογιστές, εκτυπωτές, οθόνες, δικτυακές συσκευές κ.τ.λ.)

Στόχος της δράσης αυτής είναι αφ΄ ενός μεν η προστασία του περιβάλλοντος, αφ? ετέρου η υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας με εμπλουτισμό των εργαστηρίων Πληροφορικής των σχολείων με:

α) Υλικό για απλή επίδειξη,
β) ολόκληρα συστήματα για εξάσκηση των μαθητών στην επισκευή – συντήρηση, στο πλαίσιο των μαθημάτων του τομέα Πληροφορικής των ΕΠΑ.Λ. και
γ) περισσότερους σταθμούς εργασίας σε σχολεία π.χ. Δημοτικά που τους έχουν ανάγκη

Η ιδέα για αυτή τη δράση στηρίζεται στην αλλαγή χρήσης προϊόντων Νέων Τεχνολογιών, προτού αυτά ανακυκλωθούν, σύμφωνα με την αρχή της διαχείρισης απορριμμάτων:

«Μειώνω, επαναχρησιμοποιώ, ανακυκλώνω».

Η κατασκευή νέων προϊόντων απαιτεί πρώτες ύλες, η εξόρυξη των οποίων δημιουργεί τεράστια περιβαλλοντική επιβάρυνση. Τεράστια επίσης επιβάρυνση στο περιβάλλον δημιουργεί και η απόρριψη σε αυτό πλαστικών ή μεταλλικών, μη βιοδιασπώμενων απορριμμάτων. Η επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση μπορεί να μειώσει σε μεγάλο βαθμό το περιβαλλοντικό αυτό κόστος.

Ένας Η/Υ παλαιότερης τεχνολογίας που κάποιος δεν τον χρειάζεται πλέον, είτε γιατί δεν δουλεύει πια, είτε γιατί είναι πάρα πολύ αργός, είτε γιατί δεν «τρέχει» τα νέα προγράμματα, στα εργαστήρια του ΕΠΑ.Λ. μπορεί να πάρει μια «νέα ζωή» με πολλούς τρόπους: μπορεί να αξιοποιηθεί η  μνήμη RAM του για να κάνει έναν άλλο Η/Υ πιο γρήγορο, να επισκευαστεί κάποιος δεύτερος με το τροφοδοτικό του, κάποιος τρίτος με το δίσκο του κ.π.λ.  Επίσης μπορεί να εγκατασταθεί άλλο λειτουργικό σύστημα «ελαφρύτερο» και ελεύθερο/ανοιχτό όπως είναι κάποια διανομή του Linux (π.χ lubuntu) και έτσι να φτιαχτεί ένα ολόκληρο σχολικό εργαστήριο.

Εάν έχετε λοιπόν κάποιο υπολογιστή, εκτυπωτή, δικτυακή υποδομή  κ.ά. παλαιότερης τεχνολογίας που δεν χρησιμοποιείτε πλέον, μπορείτε να τον φέρετε σε ένα σχολείο της γειτονιάς σας  (Δημοτικό, Γυμνάσιο ή Λύκειο) για να γίνει η προώθησή του στο 4ο ΕΠΑΛ Καλαμάτας σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό Πληροφορικής του σχολείου και το Δήμο Καλαμάτας. Υποστηρίζετε με αυτό τον τρόπο την εκπαίδευση, συμβάλλοντας συνάμα στην προστασία του περιβάλλοντος .

Ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά για τους Η/Υ και τα περιφερειακά

Επεξεργαστής:  Pentium 4 ή ανώτερος
Μνήμη: 512 ΜByte ή μεγαλύτερη (τύπου DDR1, DDR2, DDR3)
Σκληρός δίσκος 60 GByte ή μεγαλύτερος (PATA, SATA)
Λειτουργικό σύστημα: Windows XP ή ανώτερο
Οθόνες: CRT  (παλαιού τύπου) 17?? ή επίπεδες

Η καταγραφή ελαιόδεντρων εντάχθηκε ως παράδειγμα καλής πρακτικής για την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά

Με πρωτοβουλία της Διεύθυνσης Νεώτερου Πολιτιστικού Αποθέματος και Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού η δράση εντάχθηκε ως παράδειγμα Καλής Πρακτικής εκπαιδευτικών δράσεων για την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά.

Σύνδεσμος: http://ayla.culture.gr (Κατηγορία ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ-ΑΝΑΔΕΙΞΗ / Ενότητα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ / Υποενότητα ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ).

Σχεδιάζεται η περαιτέρω αξιοποίηση των καταγραφών υπεραιωνόβιων ελαιόδεντρων και ελαιώνων με τη δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας, στην οποία θα συμπεριληφθούν όλες οι καταγραφές με την επωνυμία της σχολικής ομάδας και των εκπαιδευτικών που έκαναν την καταγραφή. Η πλατφόρμα θα εμπλουτίζεται διαρκώς με νέες καταγραφές και θα είναι στη διάθεση του εκπαιδευτικού κόσμου, από όπου οι σχολικές ομάδες θα μπορούν να αντλούν πληροφορίες και να σχεδιάζουν μονοπάτια στα υπεραιωνόβια ελαιόδεντρα με τη θεματική, από πλευράς τόπου και χρονολογικής περιόδου, που επιθυμούν.

Καλούνται τα μέλη του Δικτύου «ΕΛΙΑ» ή και όποια άλλη σχολική ομάδα ή εκπαιδευτικός επιθυμούν να συμμετέχουν στην καταγραφή υπεραιωνόβιων ελαιόδεντρων/ελαιώνων, να συμπληρώσουν το επισυναπτόμενο έντυπο: «Ταυτότητα υπεραιωνόβιου ελαιόδεντρου» και να το αποστείλουν  ηλεκτρονικά στο ΚΠΕ Καλαμάτας στη διεύθυνση mail@kpe-kal.mes.sch.gr.

Επιτυχημένο σεμινάριο «Στα μονοπάτια της ελιάς»

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή οι εργασίες του διήμερου σεμιναρίου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης «Στα μονοπάτια της ελιάς», που διοργάνωσε το ΚΠΕ Καλαμάτας το Σαββατοκύριακο, ως συντονιστικός φορέας του Εθνικού Θεματικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Ελιά». Το σεμινάριο έγινε στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ Καλαμάτας και στο Τμήμα Ελαίας και Οπωροκηπευτικών Καλαμάτας ΕΛΓΟ «Δήμητρα».

Σε αυτό μετείχαν εκπαιδευτικοί, οι οποίοι προέρχονται από σχολεία όλης της Ελλάδας και ανήκουν στο Δίκτυο «Ελιά», υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Δραστηριοτήτων, οι οποίοι έχουν σχολεία τους στο Δίκτυο, εκπαιδευτικοί – μέλη παιδαγωγικών ομάδων των συνεργαζόμενων ΚΠΕ και μέλη της συντονιστικής επιτροπής του Δικτύου.

Η έναρξη των εργασιών έγινε το απόγευμα του Σαββάτου με καλωσόρισμα από τον υπεύθυνο του ΚΠΕ Καλαμάτας Γιώργο Παναγόπουλο. Στο σεμινάριο διαβάστηκαν χαιρετισμοί του περιφερειακού διευθυντή Εκπαίδευσης Πελοποννήσου Παναγιώτη Πετρόπουλου και του διευθυντή Πρωτοβάθμιας Μεσσηνίας Δημήτρη Οικονομόπουλου. Παραβρέθηκε και απηύθυνε χαιρετισμό ο  διευθυντής Δευτεροβάθμιας Γιώργος Σταματόπουλος.

Τη βραδιά άνοιξε η φιλόλογος, ηθοποιός και παραμυθού Χριστίνα Δίμιζα με το παραμύθι «Η ελιά της μαμής». Το θεωρητικό πλαίσιο του σεμιναρίου περιλάμβανε τους εισηγητές: Ελένη Βολονάκη επίκουρη καθηγήτρια Τμήματος Φιλολογίας Πανεπιστημίου Πελοποννήσου,

Παναγιώτη Κάτσαρη γεωπόνο – βιοτεχνολόγο, υπεύθυνος Εργαστηρίου Ελαιολάδου, Μαρινέλλα Κατσιλιέρη υπεύθυνη επικοινωνίας και Πολιτιστικού Προγράμματος Πολιτιστικού Οργανισμού «Δρόμοι της Ελιάς», Θεοδώρα Κολοκοτρώνη επικεφαλής Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Καλαμάτας, Παναγιώτα Ανδριανοπούλου εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Νεότερου Πολιτιστικού Αποθέματος και Αυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του υπουργείου Πολιτισμού, Βασίλειο Πουλόπουλο MSc, PhD, μηχανικό Η/Υ και πληροφορικής, επιστημονικό συνεργάτη Πανεπιστημίου Πελοποννήσου / ΤΕΙ Πελοποννήσου.

Την Κυριακή το πρωί οι εκπαιδευτικοί επισκέφτηκαν: το Διαπιστευμένο Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου Ελαιολάδου του Τμήματος Ελαίας και Οπωροκηπευτικών Καλαμάτας – ΕΛΓΟ «Δήμητρα, το υπεραιωνόβιο ελαιόδεντρο – μητρικό φυτό της ποικιλίας Καλαμών, τον χώρο υδρονέφωσης του Τμήματος Ελαίας με τις «θυγατέρες ελιές» – θυγατρικά φυτά της «μάνας ελιάς» και ενημερώθηκαν από τον κ. Κάτσαρη.

Στη συνέχεια στους χώρους του ΚΠΕ Καλαμάτας, παρουσίασαν τις εργασίες και τις δράσεις τους τα μέλη των συνεργαζόμενων ΚΠΕ, οι υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων καθώς και οι εκπαιδευτικοί των σχολείων – μέλη του Δικτύου.

Ακολούθησε επίσκεψη στην έκθεση αναρτημένων παρουσιάσεων (posters) και κατασκευών των εκπαιδευτικών και προϊόντων επεξεργασίας και τυποποίησης ελιάς και ελαιολάδου, που λειτουργεί στο ΚΠΕ. Επίσης, κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, έγινε συνάντηση εργασίας της Συντονιστικής Επιτροπής.

Από την ιστοσελίδα της εφημερίδας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ»