Αρχείο κατηγορίας Διάσωση υπεραιωνόβιων ελιών

Διάσωση ελιάς στους Γαργαλιάνους

Η διάσωση μιας υπεραιωνόβιας ελιάς. Η καταγραφή έγινε από το 1ο Νηπιαγωγείο Γαργαλιάνων.