Αρχείο κατηγορίας Επισκέψεις Σχολείων

Επισκέψεις σχολείων ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2019

Σας ενημερώνουμε για τη συμμετοχή σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης της χώρας σε προγράμματα του ΚΠΕ Καλαμάτας, σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες, καθώς και των δαπανών,  για το χρονικό διάστημα από 01/04/2019 έως 30/06/2019. Οι επισκέψεις των σχολικών μονάδων πραγματοποιούνται μετά από αίτημα των σχολείων και με τη σύμφωνη γνώμη των Υπευθύνων ΣΔ ή ΠΕ. Ο αριθμός των συμμετεχόντων/-ουσών μαθητών/-τριών μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί κατά 3 άτομα, μετά από έγκαιρη συνεννόηση με το ΚΠΕ.

Η υλοποίηση περιβαλλοντικών εκπαιδευτικών επισκέψεων σχολικών μονάδων που διοργανώνει το ΚΠΕ Καλαμάτας εντάσσεται στο πλαίσιο της πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014-2020» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο προγραμματισμός έγινε λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω σχετικά και σύμφωνα με τα εξής κριτήρια:
– τη συχνότητα επίσκεψης των αιτούντων σχολικών μονάδων στο ΚΠΕ Καλαμάτας τα τελευταία δύο (2) σχολικά έτη.
– τη δυναμικότητα της Παιδαγωγικής Ομάδας του ΚΠΕ Καλαμάτας

Διαβάστε περισσότερα: https://kpe.inedivim.gr/sites/default/files/2019-59_ekpaid._episkepseis_apr.-mai-ioyn._2019.pdf

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2018-2019: Εκπαιδευτικές επισκέψεις + Επιμορφωτικές δράσεις στα ΚΠΕ

Κατεβάστε την εγκύκλιο «Εκπαιδευτικές επισκέψεις και επιμορφωτικές δράσεις στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (νυν ΚΕΑ) για το σχ. έτος 2018-2019»

και το συμπληρωματικό έγγραφο με διορθώσεις/αλλαγές «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-18 – Έκδοση 1″

 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις σχολικών μονάδων για το μήνα Μάρτιο 2019

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καλαμάτας, θα δεχτεί επισκέψεις σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης για την υλοποίηση μονοήμερων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, κατά το μήνα Μάρτιο 2019, όπως αναφέρονται στους πίνακες που ακολουθούν.

Ο πίνακας 1  «ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ», περιέχει τις σχολικές μονάδες που θα συμμετέχουν σε μονοήμερα προγράμματα του ΚΠΕ Καλαμάτας το μήνα ΜΑΡΤΙΟ 2019.

Διαβάστε περισσότερα…

-ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΠΕΘ – Επισκέψεις σε ΚΠΕ 2018-2019

-ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΠΕΘ – Επισκέψεις σε ΚΠΕ 2018-2019

Οι σχολικές μονάδες που υλοποιούν εγκεκριμένα Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων, στο πλαίσιο της εκπαίδευσης για την Αειφορία, βάσει της με αρ. πρωτ. 212004/Δ7/07-12-2018 εγκυκλίου του ΥΠΠΕΘ, δύνανται:

α) να αιτηθούν εκπαιδευτικής επίσκεψης των μαθητών/τριών και των εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών τους σε Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (νυν ΚΕΑ), προκειμένου να παρακολουθήσουν εκπαιδευτικά προγράμματα που οργανώνονται και υλοποιούνται από αυτά,

β) να υποβάλουν αίτηση για επιμόρφωση των εκπαιδευτικών τους,

 γ) να αιτηθούν τη συμμετοχή τους σε θεματικά δίκτυα (τοπικά, περιφερειακά, εθνικά και διεθνή).
ΠΡΟΣΟΧΗ:
η ημερομηνία λήξης κατάθεσης αιτήσεων των σχολικών μονάδων έχει παραταθεί έως 25/1/2018 (αντί για 22/1).

Εκπαιδευτικές Επισκέψεις σχολείων ΟΚΤ-ΔΕΚ 2018


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ – ΑΡΚΑΔΙΑΣ- ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ – ΛΑΚΩΝΙΑΣ – ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Ενημερωση 04/10/2018:
Ο προγραμματισμός των  εκπαιδευτικών επισκέψεων στο ΚΠΕ Καλαμάτας (κατά τους μήνες Οκτώβριο-Δεκέμβριο 2018) απεστάλη στο ΥΠΠΕΘ προς έγκριση και στις οικίες Δνσεις Εκπ/σης για την έκδοση έγκρισης μετακίνησης.

[PDF] Ενημερωθείτε για τον Προγραμματισμό ΟΚΤ-ΔΕΚ 2018.