Αρχείο κατηγορίας Σεμινάρια – Ημερίδες – Εκδηλώσεις

Ημερίδα: «H Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο σύγχρονο σχολείο με στόχο τον ενεργό πολίτη»

Ημερίδα ενημέρωσης εκπαιδευτικών με θέμα: «H Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο σύγχρονο
σχολείο με στόχο τον ενεργό πολίτη» σε συνεργασία με τα Γραφεία Σχολικών Δραστηριοτήτων της
Α/θμιας και της Β/θμιας Εκπ/σης Μεσσηνίας στην Κυπαρισσία, για εκπαιδευτικούς Α/θμιας και
Β/θμιας Εκπ/σης Μεσσηνίας τη Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2013.

Ημερίδα: «Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο σύγχρονο σχολείο με στόχο τον ενεργό πολίτη»

Ημερίδα ενημέρωσης εκπαιδευτικών με θέμα: «H Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο σύγχρονο
σχολείο με στόχο τον ενεργό πολίτη» σε συνεργασία με τα Γραφεία Σχολικών Δραστηριοτήτων της
Α/θμιας και της Β/θμιας Εκπ/σης Μεσσηνίας στην Καλαμάτα, για εκπαιδευτικούς Α/θμιας και
Β/θμιας Εκπ/σης Μεσσηνίας τη Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2013.