Φάσεις Εξέλιξης του Προγράμματος

Τα μονοήμερα προγράμματα έχουν διάρκεια από 8.30 π.μ. έως 2.00 μ.μ. και αφορά στην βιωματική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών με τους μαθητές τους (την περιβαλλοντική ομάδα).

08.30 – 10.30
– Άφιξη στο ΚΠΕ – Υποδοχή – Ενημέρωση για το ρόλο και τις δράσεις του ΚΠΕ
– Αλληλογνωριμία – Χωρισμός σε ομάδες
– Παρουσίαση του θέματος με οπτικοακουστικά μέσα
Πειράματα στο εργαστήριο (ανάλογα τη θεματική)

10.30 – 12.30
– Μετάβαση στο πεδίο. Παρατήρηση – Έρευνα – καταγραφή αποτελεσμάτων

12.30- 14.00
Μετάβαση στο ΚΠΕ
– Εργασία σε ομάδες – Παρουσίαση αποτελεσμάτων
Αξιολόγηση προγράμματος

Tο πρόγραμμα μπορεί, κατόπιν συνεννοήσεως, να τροποποιηθεί ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες (π.χ. απόσταση) των σχολικών ομάδων.

Μοιράσου το!